La Pedra de les Creus Simbolisme, sentit pràctic, ritual…

La pedra de les Creus podria haver complert diverses funcions durant el període neolític: Indicació visual de referència del territori assenyalant camí,  o d’ocupació de la zona per un clan o grup de població. Un espai d’activitat per al culte i celebració  del propi grup i/o de trobada amb d’altres grups.

grimes-graves-ceremony

Activitats de celebració i culte

Els homes i les dones del final del neolític no solament havien domesticat plantes i animals també iniciarien la domesticació del paisatge: mourien grans roques i les treballarien esculpint-les i insculpint-les amb diferents formes i funcions.

 

neolitic de la recol.lecció a la producció

Marcar el territori d’un grup

encreuament de camins

Assenyalar i orientar camins

images

I al llarg de la història….