L’església de Santa Agnès des de l’Horta

 

JaumeForner_staAgnes_rep_Palma_AgnesMalanyanes_3402

pintura al tremp i oli sobre fusta
146cm x 109cm
Santa Agnès de Malanyanes 1535-1536

 Autor Jaume Forner

La imatge correspon a una de les taules del Retaule major de Santa Agnès de Malanyanes, que fins el   1681 es trobava  a l’altar major i que actualment es custodia al Museu Diocesà de Barcelona Santa Agnès de Malanyanes rep la palma del martiri que li porta l’àngel. Mentre el fill del pretor és mort pel dimoni

 

L’església de Santa Agnès L’edifici primitiu és del segle XII o XIII, se’n conserva la portada (1306) i la nau. Posteriorment es va reformar i ampliar. L’any 1559 es va construir la capella del Roser, el 1627 la de Sant Isidre, l’any 1705 la de Sant Bartomeu i el 1765 la del Sant Crist. El campanar palesa dues fases, una més antiga de tipus romànic i l’altra del segle XVI i hi ha espitlleres i finestres, hi ha sis obertures d’arc de mig punt fetes amb maó.

És un edifici de nau única amb coberta de volta apuntada. Presenta quatre capelles laterals, tres amb volta d’aresta i una altra coberta amb cúpula. Té un absis carrat i presbiteri amb volta de creueria. La portada és d’arc apuntat amb decoració floral i carasses, coronada per un ull de bou, davant seu hi ha un pòrtic sostingut per columnes i cobert amb teulada de fusta.

A l’altar major hi ha el retaule major de Santa Agnès, realitzat l’any 1681 per Jaume Roig i daurat per Joan Colubran. El sagrari és de principis del segle XVII. A la capella de l’esquerra hi ha el retaule de Sant Bartomeu, de 1705

La parròquia de Malanyanes es troba citada en un document 1022, en el qual Berenguer I, comte de Barcelona, amb la seva mare i esposa, realitzen la venda d’algunes possessions “infra terminos Sanctae Agnetis ” (ADB, reg. Dotaliarum vol. VII, foli 331). No obstant aquesta data, cal considerar la seva existència amb anterioritat, deduïble per la seva capellania tal com consta en el Memòria de la intervenció arqueològica al camí de l’església de Santa Agnès de Malanyanes, barri de l’Església, 260). Mes tard el 1080, en el testament de Ramón Sinfret, contingut en el libri Antiquitatumes pot constatar la funció parroquial de Sta. Agnès

Per la seva banda, la localitat de Malanyanes es troba documentada en l’acta de consagració de Sant Sadurni de la Roca, en l’any 932: “Et ego Teudericus  episcopus (…) in ipsos caldarios et vedit per Malinanicos ”  El lloc formà part del terme del castell de la Roca i després de la baronia de la Roca. En el terme de Santa Agnès , al bosc de Ca l’Alzina, es troba la capella