Els Edificis Roquerols emblemàtics del període Republicà, de revolució i de guerra

 

Can Torrents

50-la-roca-can-torrents

Edifici noucentista de finals del segle XIX. A principis del segle XX es documenta l’expansió lineal del municipi al llarg de la carretera.

A Can torrents hi vivien els Torrents una de les famílies propietàries de terres de la Roca. Va ser al 1936 una de les propietats requisades per l’ajuntament, els propietaris havien fugit. Durant el 1936 i fins al 1939 tingué diversos usos com a edifici públic ,essent seu de l’UGT, del Comitè Local i casa d’acollida de refugiats.

En Francesc Torrents i Catafal va ser regidor de l’ajuntament de la Roca amb la candidatura vinculada a la lliga partit posicionat en la dreta política. Va ser membre fundador i col•laborador de la revista local la Vall del Mogent vinculada a aquest partit. Al 1936 la família fugí, per tornar acabada la guerra al 1939

Can Sol

can-sol-la-roca

Construïda per l’arquitecte Lluís Planas i Calvet l’any 1920, el propietari inicial la va vendre al cap de poc temps a l’esposa d’en Joan Sol, Agustina, que va acabar de fer construir l’entorn, s’anomenà aleshores Villa Agustina

Durant la República en l’edifici annex hi visqué el Dr Pujol Grua el metge de la Roca (veieu QR específic). Fou un dels edificis incautats pel consistori, tingué també diversos usos: fou seu del Comitè Local, de l’Ajuntament o Consell municipal i dels guàrdies d’assalt. També va ser casa d’acollida de refugiats republicans.
Va ser la seu de l’organització de la vida econòmica, política i de seguretat i abastiment del poble durant la guerra.
Can Grau, Vallderriolf

Vers el 1938 s’instal•là una escola d’oficials del Cos de Seguretat de l’exèrcit de la República que cessà el 10 de gener de 1939. Després de la Guerra Civil l’edifici retornà a les mans dels seus antics propietaris, el marquesos de Santa Isabel. Actualment a l’edifici de Can Grau hi habiten la comunitat de les Carmelites Descalces

Can Quana

can-quana
Propietat de la família Alomar, rics propietaris de terres i censos a la Roca, la van comprar juntament amb les ruïnes del Castell, sembla que l’edifici s’origina al 1885 però la data de construcció és de l’any 1920, va ser reformat l’any 1990.
Al 1936 al període de revolució va ser destruïda la capella particular. Can Cuana fou un dels edificis on s’allotjà a refugiats republicans i era molt propera a la base de manteniment de camions que l’exèrcit Republicà tenia a la Roca.
.

El Sindicat Agrícola Cooperatiu

el-sindicat-agricola

El Sindicat va ser fundat l’any 1931 la primera seu va ser a la carretera de Vilanova en una propietat d’en Pere Portell. El març del 1934 es començà a construir l’edifici que coneixem, al costat de l’era de la Quintana.

La fundació del sindicat va iniciar l’agrupament dels pagesos per a la compra de llavors i altres necessitats per al cultiu i per a la venda de la producció, trencant el control que tenien els comerciants de Can Perdiu i Can Joan del Molí.