El Sindicat

 

 

unió rabassaires

El Sindicat Agrícola Cooperatiu estava vinculat a la Unió de Rabassaires, es va crear al 1931 la primera junta va ser, president Joan Quintana, Romà Planes Plana, secretari, Sadurní Fortuny Estapé tresorer, vocals Santiago Brullet Calçada ( més tard seria cap de la Falange),Isidre Jubany i Pere Portell Borrell,

La primera seu va ser a la carretera de Vilanova en una propietat d’en Pere Portell. El març del 1934 es començà a construir l’edifici que coneixem, al costat de l’era de la Quintana.

La fundació del sindicat va iniciar l’agrupament dels pagesos per a la compra de llavors i altres necessitats per al cultiu i per a la venda de la producció, trencant el control que tenien els comerciants de Can Perdiu i Can Joan del Molí.

 

11-la-roca-vista-parcial-del-poble-desde-la-riera

“Els tractes per arrendament de la terra era en diner o a parts, la guerra va obligar a tornar a la matèria, la majoria de propietaris vivien a Barcelona i necessitaven menjar sobretot.
Cada finca tenia el seu masover que cuidava la terra més propera, si tenia més terres allunyades les arrendava a pagesos.”
“Els productes agrícoles que no eren pel propi consum es portaven al sindicat que els comprava i posava el preu, durant la guerra era unió de rabassaires i després va ser Hermandad de Labradores. A la Roca es produïen moltes patates i gran part de la collita era per a l’exportació”
“El pla de la Roca i també de santa Agnès era de regadiu, també s’hi feia patata i mongeta però no tant. El Regadiu la collita era d’estiu i d’hivern, la sembra de patates és per sant Josep i s’arrenquen al juliol aleshores es sembra la mongeta i es cull a l’hivern. El blat i tot el gra d’espiga és de secà es sembra a l’hivern també es planta gra al regadiu i es cull tot a l’estiu
Al regadiu també es sembrava naps i remolatxa per mantenir a l’hivern el bestiar”