El poblat Blau i els arqueòlegs

 • La història, els diversos intents d’investigació arqueològica

imatge excursionisme cientific fons IEC

(imatge fons IEC)

DESCOBERTA I PRIMERES ANOTACIONS. 1943-1945
El jaciment probablement va ser descobert ( pel món científic) el 22 d’abril
del 1943, amb una prospecció feta per la secció d’arqueologia del Centro Excursionista Los Azules, encapçalada per l’arqueòleg J. Barberà, amb M. Cavaller i J. José.  Aquesta troballa es va publicar al butlletí del centre excursionista el 1944  i el 1945, a la revista Ampurias.

foto josep estrada arqueoleg

(imatge de Josep Estrada. Monografia revista Lauro 22-23 )

ELS ANYS 50

Segons recullen les diverses fitxes de patrimoni consultades (les quals copien les dades, bàsicament, de l’original de l’IPAC), es fa referència al fet que Josep Estrada hi “va fer sondejos”

eines arqueologia

ELS ANYS 80

Sembla que al llarg dels anys vuitanta, es van dur a terme un seguit de campanyes de sondejos auto organitzades fetes per historiadors i aficionats preocupats per l’estat de deixadesa del jaciment, en aquell moment visible a simple vista.

explotació forestal 2

ELS ANYS 90

Segons la informació oral recollida, cap a l’any 1992, els propietaris de Can Santpere van decidir fer un camí d’accés a través de tot el vessant sud-oest del turó, fins a la part superior, per facilitar-ne l’explotació forestal. Aquesta intervenció va afectar les zones on s’havien anat concentrant les intervencions fins aleshores.

Des dels anys vuitanta fins a l’actualitat, s’han anat incrementant els estudis de recerca sobre el territori i la seva ocupació, el jaciment de Can Santpere no ha estat objecte de cap intervenció arqueològica científica de llarga durada, ni pràcticament de cap publicació, cosa que ha motivat l’oblit gairebé total en els diversos estudis científics, que s’han centrat en altres jaciments més coneguts de la zona i sovint molt menys complexos

foto 3 excavacions 2011

 •   La darrera excavació:  any 2011

“L’any 2011, vam fer una primera campanya destinada a delimitar el jaciment”  El procediment d’aquesta primera intervenció va consistir en una primera prospecció visual per identificar els possibles llocs en què es podrien situar els límits del jaciment i altres elements parcialment visibles,
A partir dels treballs fets a la campanya de l’any 2011, es van poder identificar diversos trets de l’assentament, com són l’existència d’un perímetre defensiu i evidències d’una distribució urbana de l’espai.
Així mateix, es va poder elaborar una primera aproximació cronològica a l’assentament.”

Text i informació extrets de l’article EL POBLAT IBER DE TURÓ DE CAN SANTPERE (LA ROCA DEL VALLÈS) Jordi Chorén Tosar

foto 1 excavacions 2011

 • La hipòtesi: El poblat blau un poblat de segon ordre dels ibers Laietans

Fins fa molt poc el poblat de del Turó de Céllecs  era vist com el nucli de població Iberica més gran d’aquesta àrea, però en els darrers estudis a partir de les excavacions fetes el 2011 mostren que el Turó gros de Can Santpere podria ser força més potent. Possiblement tenia una extensió entre, com a mínim, 1,5 i 2 Hectàrees . Això fa que fos segurament una ciutat de segon ordre, depenent i nomes menys important que la capital dels laietans, aleshores Burriac ( Jordi Chorén i Lluis Vila arqueòlegs)

poblat blau

“Aquest jaciment, situat al cim i el vessant sud del Turó Gros o Turó de Can Santpere, presentava, ja d’inici, un seguit d’elements d’interès arqueològic, com són els següents:

 • Està situat en una àrea que sembla haver estat ocupada molt densament en època ibèrica, però de la qual es tenen molt poques dades provinents d’excavacions amb mètode científic.
 • La seva situació podria estar relacionada amb un control directe o indirecte de les vies de pas (com la denominada via de Parpers), que comunicaven la costa amb l’interior, així com el seu enllaç amb
  el que posteriorment es va convertir en la Via Augusta, zona de pas constant que va vertebrar la població i l’ocupació de l’espai des de la prehistòria fins a l’actualitat.

mapa 1 Poblat Blau

Mapa 1  Planta general de la intervenció amb els sectors intervinguts i la proposta de delimitació.
 • Les dades de què es disposava parlaven d’un jaciment amb estructures defensives (muralla i torre) visibles a simple vista, així com de diverses àrees on es podien intuir murs que podrien correspondre a edificis, cosa que permetia identificar-lo com un poblat.
 • Les dimensions que semblava presentar, a falta d’una prospecció, podrien estar indicant l’existència d’un poblat de gran importància dins la jerarquia de poblament del territori, possiblement depenent directament de la capital laietana, situada a Burriac (Cabrera de Mar), a l’altra banda de la
  Serralada Litoral.”

mapa 2 Poblat blau

Mapa 2   Planta de l’angle sud-est del jaciment, amb el seguit de reforços atalussats i el sondeig efectuat.

EL POBLAT IBER DE TURÓ DE CAN SANTPERE (LA ROCA DEL VALLÈS) Jordi Chorén Tosar