El Plat del Molí Les cassoletes cercles a les roques: morters, fites, rituals, estel•lars, de joc…

“les cassoletes i reguerons podrien tenir una funció  relació d’una banda amb la imatge antropomorfa i la simbologia solar, també es creu que les cassoletes s’utilitzarien per contenir ofrenes sòlides, i líquides quan van acompanyades de reguerons , dins d’actes de culte i de celebració. La importància de l’aigua en les cerimònies i rituals, podria estar relacionada amb els cultes a la fertilitat. També les cassoletes de grans dimensions podrien haver estat emprades per a la recollida d’aigües pluvials pel seu consum”

Fitxa mapa de patrimoni cultural de la Roca del Vallès

 

Pedra Estelar el cabreres

Pedra Estel·lar  ( El Cabreres)

Pedra ritual caçoltes per cera

Pedra ritual, amb cassoletes per líquids, ceres o plantes ?

codina_montsec_ares3 recollida d'aigues

Cassoleta amb reguerons, recollida d’aigües o també per descarnament?