El món dels ibers i la Roca Laietana

thumbnail

La quotidianitat de la societat ibera

 

urnes

 

Influència de les cultures ultra pirinenques dels camps d’urnes 1200- 750 ac

 

grecs1

Expansió i influència de les cultures fenicia 1200 ac  i grega  575 ac

800px-Bronce_ibero

L’escriptura ibèrica

neix al sud-est de la península Ibèrica durant el s. VI aC i, des d’allà, s’estén per tota la costa mediterrània, arribant a Catalunya a finals del s. V aC. Consta de 28 signes, alfabètics i sil·làbics al mateix temps. S’escrivia indistintament de dreta a esquerra o al revés. La majoria dels signes procedeixen de l’escriptura fenicia o grega, però amb valors fonètics diferents. Es llegeix però no es pot traduir.
Els ibers feien servir la ceràmica, làmines de plom o bé pedra com a suport de l’escriptura. Les inscripcions d’Ullastret consisteixen, la gran majoria, en incisions realitzades a la base de vasos àtics de la primera meitat del s. IV aC, però també en destaquen les realitzades sobre plom, pesos de teler i fusaioles, i sobre un rython o vas amb forma d’animal, la més antiga trobada al jaciment. MAC Ullastret
 

Monedas_iberas

La moneda en l’intercanvi

Les primeres monedes que empren els ibers per realitzar intercanvis comercials són les produïdes pels grecs a Empúries i Roses el segle V aC. De fet inicialment els ibers empraven la moneda fenícia i grega com objecte exòtic d’ostentació. Més endavant ja s’encunya moneda en seques pròpies i la utilitzaran com a mitjà de pagament

 

LAIETÀNIAin38v01p01-lg

imatge https://www.cabrerademarpatrimoni.cat/ibers/el-poblat/

El territori de la Laietània