El Bosc Mediterrani

La concepció botànica solament considera com a veritable bosc, aquelles formacions forestals, en les que els arbres tenen diferents edats i corresponen a individus de diverses espècies, tot i que acostuma a haver-hi una o unes espècies predominats que donaran nom a la mena de bosc: avetar, alzinar, pineda, roureda, etc. També es prenen en consideració els dos o tres estrats de vegetació, inferiors, que formen el sotabosc i que serveixen per diferenciar boscos de la mateixa classe però afectats per climes diferents

sucprimaria_bosque

Cap a l’esquerra seqüència de fases de degradació extrema d’un bosc, cap a la dreta, fases de successió ecològica, passant per diverses formacions vegetals fins arribar a la formació forestal

En el cas de l’ecologia, la concepció de bosc, és molt més complexa, incorporant com a components propis dels sistemes ecològics forestals, a més a més dels elements ja considera per la botànica, els considerats per la zoologia, es a dir la fauna forestal, però també els considerats per l’edafologia, es a dir el sòl forestals i altres components no vivents, com són els règims anual de precipitacions, de variacions de temperatura, de graus d’il·luminació i de fluctuacions de la ventilació. I sobretot les mútues influències.
xarxa-trofica

Esquema de les principals espècies components del bosc mediterrani que aporten biodiversitat a aquesta mena de comunitat forestal. la destrucció de l’arbrat comportaria la desaparició de la flora del sotabosc i de la fauna més adaptada i dependent d’aquest
Heracli ASTUDILLO, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida.
http://lamitjanaapocapoc.blogspot.com.es/2012/03/21-de-marc-dia-forestal-mundial.html