Cal Cafeter

Cal cafeter ens acosta a la imatge de com deuria ser el carrer major, únic  carrer  de la vila fins el SXVI, cases a banda i banda de planta baixa i pis, on la part de baix era destinada a l’obrador, la cuina, el graner i a l’entrada de carros, darrera el pati, el corral i l’espai per les tasques del pagès de vila

Els oficis del carrer major sorgits ja a l’edat mitjana eren especialitzacions necessàries per abastir una població agrícola com era la Roca, carreter, boter, ferrer, picapedrer i també per a cobrir les necessitats dels viatgers en una població situada en un punt clau de la xarxa de camins, un lloc per aturar-se i agafar forces mentre ferraven el cavall, arreglaven una eina,  la roda del carro o negociaven la compra de botes o l’emmagatzematge del vi.

Cal cafeter va ser el nom donat a la casa segurament molt desprès de la seva construcció al s XVII, el consum de café és popularitzà a partir del S XVIII, no coneixem si el seu ús anterior també havia estat hostaler,en tot cas no es cita en la documentació trobada.

Sembla que durant força temps va ser lloc de parada, de descans i de conversa  pels viatgers i vilatans.  El moviment  de persones entre masies i la vila, entre la vila i Granollers,entre marina i la plana, i més llargues, era a peu amb carro  o amb cavall tant com a lloc de pas com a lloc de destí , la vila deuria ser aleshores molt concorreguda. 

La Catalunya del segle XVIII, com a tota Europa es caracteritza per un canvi profund de model econòmic. Canvis generats per l’augment del comerç entre continents que provoquen l’especialització agrària, sobretot la relacionada amb la producció i comercialització del vi i l’aiguardent i les manufactures de cotó les indianes, en el marc de l’obertura del mercat americà.

Aquest segle es coneix també com el segle de les Llums un període progrés del coneixement racional i d’impuls de la ciència. És una època d’invents, la màquina de vapor,el parallamps…