Les feines dels Bosqueters

 1

Escorçaires: Fan  el desbrossament  dels arbres des de la copa a l’escorça, era la feina més perillosa.

Talladors: Tallen els arbres per l’aprofitament de la fusta

Neteja:  Desbrossen el terra del bosc, la boscúria,  arbustos, esbarzers, i cullen branques i  branquillons i tot allò que pogués ser aprofitable per a la combustió

Fer gavella:   Els gavellaires feien feixos amb les branques més grans per a combustible dels forns d’obra i de calç

Fer costal:  Els costalaires  feien també feixos amb els branquillons i branques més petites per a la combustió dels forns de pa

Fer llenya:  Aquesta era una tasca que es feia des de cada llar per obtenir combustible per la cuina i la llar de foc

Fer roldó:   El roldó és un arbust d’uns  que fa un fruit negre lluent  molt verinós es pot confondre a la  mora dels esbarzers, és collia per fer tint,  per l’adob de les vinyes i per l’adob de pells  es  collia a  l’estiu, durant el mes d’agost i es venia a sacs.

Bruc : El bruc s’utilitzava bàsicament  per fer escombres i de la soca s’extreia la fusta per fer pipes

 

A la Roca als bosqueters s’hi afegien també els pagesos que durant l’hivern no tenien tanta feina al camp, treballar al bosc els proporcionava ingressos que els ajudaven a subsistir. Cobraven per jornal i quantitat de producció. S’organitzaven  generalment en colles, encapçalades per qui feia els tractes amb l’amo del bosc.

 

On anava a parar la recol·lecció de la llenya del bosc:

 

Carboneres

La producció de carbó es feia en el mateix bosc

2

 

Forns de Pa

El combustible per als forns de pa eren els costals, relligats de branques petites

 

 3

 

 

Bòbiles

Els traginers portaven les gavelles el combustible per a fer totxanes i teules i d’altres elements  per a la construcció, les branques grans de les gavelles havien de tenir  la mateixa mida per fer els relligats era imprescindible que s’adeqüessin a la mida del forn

4

 

 

Forns de Calç

Eren construïts en les mateixes pedreres,  les gavelles de llenya eren també el seu combustible

5